Reklam

PHP

array_push() Nedir? Nasıl Kullanılır?

Bu fonksiyonun amacı bir ya da birden fazla elemanı/diziyi belirtilen dizinin sonuna eklemek için kullanılmaktadır. Belirtilen array_push() ile ekleme işlemi yapılan tüm elemanlar belirtilen sıraya göre şekil alır.

Söz Dizimi:

Yukarıda bulunan 2. değer zorunlu değildir ama 1. değer zorunludur.

Basit Kullanım:

Basit Kullanım Çıktı:

Yukarıda bulunan örnekte görüldüğü gibi array_merge() sizin ilişkilendirilmiş anahtar değerlerinizi korumaktadır.

Geniş Kullanım:

Bu kullanımda köşeli parentez kullanma amacım array() ya da [] ikiside aynı işlevi görmektedir. Sadece [] yeni bir yazım dizimidir. (Çokta yeni değildir :D) Bu kullanım daha az kod yazma ve pratik bir kullanımdır genel olarak bu kullanımı sağlıyorum ben tüm projelerimde.

Geniş Kullanım Çıktı:

Previous Post Next Post

You Might Also Like

No Comments

Bir Cevap Yazın