Reklam

Browsing Category

Linux

Linux, Plesk Panel

How to install mcrypt on Plesk

Aşağıdaki komutlar ile sunucumuza mcrypt kurabiliriz. OpenCart özellikle kullandığı extension’lardan biridir.

Linux

CentOS Disk Mount Etme / Disk Ekleme

Sizler ile şimdi CentOS üzerinde yeni bir disk mount etmeyi öğreneceğiz.

Öncelikle boşta olan disklerimizi görelim ;

yazarak bunu görebilirsiniz. Ardından /dev/sdb boş olarak görünmekte bende bunun üzerinde işlem yapacağım.

Öncelikle yeni diskimizi formatlayalım.

ve ardından bu diskimizi root dizininde klasör oluşturacağız.

klasörü oluşturduktan sonra bu klasöre diskimizi mount edeceğiz ve bu işlemide şu komut ile yapıyoruz.

bu şekilde tanımladık yanlız sunucunuza reboot attığınızda disk tekrardan kaybolacaktır bunun için ise başlangıça mount komutunu eklemeliyiz.

açalım ve en alt satıra

ekleyelim ve kaydedlim kapatalım. Sunucunuza artık reboot ettğinizde diskiniz devamlı görülecektir.

Linux

CentOS 6 Selinux Kapatmak

CentOS 6 selinux kapatmak için gerekli işlemleri aşağıda sırasıyla yapmalısınız;

 

 

ve ardından SELINUX=DISABLED yaparak kaydedip kapatalım işlemimiz tamamlanmış olacaktır.

Genel, Linux, Microsoft

IP Subnet Tablosu

Merhaba Arkadaşlar,

 

IP Subnet nedir derseniz sunucu kurulumları vs yapan arkadaşlarımız iyi bilir bu IP adreslerinin Netmask ve Getaway değerlerini bulmamıza yarıyor binevi hesaplamakta diyebiliriz.

 

 

Aşağıdak Tabloda herşey açık ve net bakabilirsiniz;

 

Prefix Subnet Host Usable
/32 255.255.255.255 1 1
/31 255.255.255.254 2 0
/30 255.255.255.252 4 2
/29 255.255.255.248 8 6
/28 255.255.255.240 16 14
/27 255.255.255.224 32 30
/26 255.255.255.192 64 62
/25 255.255.255.128 128 126
/24 255.255.255.0 256 254
Linux, PHP, Plesk Panel

Plesk Panel’e GD Desteği Kurma

Merhaba,

 

Plesk panelinize GD Desteği eklemek istiyorsanız size kısaca anlatalım ve ardından sizde denememinizi yapın…

 

İlk olarak sunucumuza root olarak login olalım ve ardından yum install php-gd komutunu yazarak işlemlerin tamamlanmasını bekleyin ve ardından apache’ye restart atın. Herhangi bir sorunda yardımcı olabilirim.

 

Apache Restart : service httpd restart komutu ile atılabilir.

cPanel, Linux

cPanel’de CSR Kodu Oluşturmak (SSL için)

Merhaba,

 

cPanel’e giriş yapınız ve ardından SSL Manager’e tıklayınız.

 

 

Private Keys (KEY) bağlantısını izleyiniz. Karşınıza gelecek olan listede adınızı seçerek Generate (Oluştur) butonuna tıklayınız.

 

 

Private Key başarıyla oluşturulduktan sonra SSL Manager’a geri dönerek Certificate Signing Requests bağlantısını izleyiniz.

 

 

CSR için gerekli bilgileri doğru ve tam şekilde yazdıktan sonra yeniden Generate (Oluştur) butonuna tıklayınız.

 

 

Şimdi CSR kodunuzu aldınız ve SSL’inizi firmadan talep edebilirsiniz.

Linux

Linux’ta SSH2 Extension Kurulumu

Merhaba,

Sizlere ufak bir dille ssh2 extension kurulumunu öğreteceğim. aslında bu counter strike 1.6 panel kullananlar çok iyi bilir şuandaki kullanılan panellerin çogunda ssh2 gerekli hale gelde neredeyse ve bu nedenle bende sizlere kolay bir dille bunu anlatmak istedim…

 

Öncelikle sunucumuza Putty ile bağlanıyoruz.

 

ve ilk olarak yum install gcc php-devel php-pear make libssh2 libssh2-devel bu komutu girip enterlıyoruz ve yüklenmesini bekliyoruz.

ardından tüm paket kurulumları bitince pecl install -f ssh2 komutu ile ssh2 için extension oluşturuyoruz.

 

Tüm işlemler bittikten sonra ise echo extension=ssh2.so >> /etc/php.ini yazarak php.ini’ye extension’u eklemiş oluyoruz.

 

Tüm bu işlemler sorunsuz olarak yüklendikten sonra önce apache’yi restart ediyoruz ardından işimizi sağlama almak için sunucuyu reboot ediyoruz.

 

Apache restart : service httpd restart

Reboot İşlemi : reboot

Linux

HyperVM Kurulumu

SeLinux’ü kapatalım: (setup komutu ile açılan yönetim araçlarından da kapatılabilir)

setenforce 0

Ardından HyperVM kurulum dosyasını indirelim:

wget http://download.lxlabs.com/download/hypervm/production/hypervm-install-master.sh

Kuruluma başlatalım:

Kurulacak altyapı bölümüne xen – openvz veya NONE yazılabilir. NONE yazılırsa sadece HyperVM arayüzü kurulur, VPS açılamaz veya açılması için farklı bir sunucuya xen veya openvz kurulmalıdır. Xen ve OpenVZ  nedir?

sh ./hypervm-install-master.sh –virtualization-type=KurulacakAltyapı

Grub.conf dosyası ayarlaması:

“nano /etc/grub.conf” ile dosyayı açarak default=1 değerini default=0 yapınız

Sunucumuza yeniden başlatınız:

reboot

Sunucu açılında http://SunucuIP:8888 portundan HyperVM panelimize girebiliriz. İlk girişte kullanıcı adı ve şifre admin dir.

Linux, PHP

PHP 5.3 için Zend (Zend Guard Loader) ve Ioncube Kurulumu

Otomatik Zend Kurulum İçin:

curl -s http://www.atomicorp.com/installers/atomic.sh | sh
yum -y install php-zend-guard-loader
yum -y install php-ioncube-loader
/etc/init.d/httpd restart


Manuel Zend Dosyalarını indirme ve yerine atma:

wget http://downloads.zend.com/guard/5.5.0/ZendGuardLoader-php-5.3-linux-glibc23-i386.tar.gz
tar -zxvf ZendGuardLoader-php-5.3-linux-glibc23-i386.tar.gz
mkdir /usr/local/Zend/
mv ZendGuardLoader-php-5.3-linux-glibc23-i386/php-5.3.x/ZendGuardLoader.so /usr/local/Zend/

Ioncube Dosyalarını indirme ve yerine atma:

wget http://downloads2.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz
tar -zxvf ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz
mkdir /usr/local/ioncube
mv ioncube/* /usr/local/ioncube/

php.ini Ayarlarını yapma:

nano /etc/php.ini

üstdeki komut ile php.ini dosyasını açalım ve en altına bunları yazalım:

[Zend]
zend_extension=/usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.3.so
zend_extension_ts=/usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.3_ts.so
zend_extension=/usr/local/Zend/ZendGuardLoader.so
zend_loader.enable=1

Apacheyi yeniden başlatalım:

/etc/init.d/httpd restart

Yüklemenin başarılı olup olmadıgını kontrol edelim:

php -v

yukarıdaki komut ile Zend ve Ioncube yüklemelerini, sürümlerini görebilirsiniz. Çıktı alttaki gibi olacaktır.

PHP 5.3.3 (cli) (built: Mar 30 2011 13:51:41)
Copyright (c) 1997-2010 The PHP Group
Zend Engine v2.3.0, Copyright (c) 1998-2010 Zend Technologies
with the ionCube PHP Loader v4.0.12, Copyright (c) 2002-2011, by ionCube Ltd., and
with Zend Guard Loader v3.3, Copyright (c) 1998-2010, by Zend Technologies

Linux, MySQL, PHP

CentOS PHP,MySQL ve phpMyAdmin Kurulumu

Merhaba,

 

Bu sefer PHP dışında farklı şeyler anlatmak istedim ve kendimi sunucu alanına çektim o kısımda genişletiyorum.

 

İlk Olarak Putty ile sunucumuza bağlantımızı yapıyoruz.

 

 

Bağlantımızı yaptıktan sonra açılan ilk ekran aşağıda karşımızda görünmektedir.

 

 

 

Sonrasında cd /root ile root dizinine gidiyoruz.

 

 

 

ve ardından yum install httpd diyerek httpd’yi yüklüyoruz.

 

 

 

aşağıdaki ekranda httpd’nin yüklendiğini göreceksiniz. Complate! diyecek bittiğinde.

 

 

 

şimdi httpd’yi başlangıçda açılmasını sağlamak için chkconfig httpd on yazıp enter’layalım.

 

 

 

Şimdi httpd’ye start verelim bu işlemide şu şekilde yapıcağız. service httpd start diyerek başlatacağız.

 

 

 

 

Şimdi sıra php ve mysql desteği vermeye geldi yum install php php-mysql bu komutu yazarek enterlayalım ve sunucumuza yüklenmesini bekleyelim.

 

 

 

şuanda kurulumu tamamlandı ve apache’yi restart edelim bunuda şu şekilde yapıyoruz. service httpd restart dememiz yeterli olucaktır.

 

 

 

MySQL kurulumumuza başlayalım şimdide yum install mysql mysql-server şu komutu girerek yüklenmesini bekleyelim.

 

 

 

şuanda yükleme tamamlandı ve bunuda başlangıçta açılmasını sağlayalım. bunu yapmak için ise chkconfig mysqld on dememiz yeterli olucaktır.

 

 

 

MySQL’i başlatalım şimdide bunu yapmak için service mysqld start dememiz yeterli olucaktır.

 

 

 

Şimdi sıra geldi MySQL’e şifre belirlemeye mysql_secure_installation bu komutu yazalım ve enterlayalım.

 

 

 

Ağaşıdaki gibi bir kısım gelecektir enter diyerek geçelim.

 

 

 

İki defa şifremizi girerek enterlayalım.

 

 

 

aşağıdaki tüm sorulara y yanını vererek geçelim.

 

 

 

Şuanda bize MySQL şifresini belirlediniz tarzında bir mesaj vermektedir.

 

 

 

Şimdi son işlemlerimizi yapmamız lazım phpMyAdmin yüklemeye geldi sıra kısaca bunuda anlatalım.

Öncelikle wget komutuyla http://orhanbhr.com/dosyalar/phpMyAdmin-2.11.10.1-all-languages.tar.gz şu linkteki dosyayı çekelim. ve ardından tar xvfz phpMyAdmin-2.11.10.1-all-languages.tar.gz yazarak dosyayı çıkartalım.

 

 

 

phpMyadmin klasörünü sıra taşımaya geldi ve bu işlemide mv phpMyAdmin-2.11.10.1-all-languages /usr/share/phpmyadmin şu şekilde yaparak ilerleyelim.

 

 

 

daha sonra /usr/share/phpmyadmin kısmına ftp ile gelip config.sample.inc dosyasının ismini config.inc.php yapın ve daha sonra o dosyayı editör yardımı ile açın ve ardından $cfg[‘blowfish_secret’] = ‘gizlikod’; bu kısmı gizlikod yazan yeri mysql şifrenizi yazın ve kaydedip ftp’ye atın.

 

 

 

daha sonra putty ile vi /etc/httpd/conf.d/phpmyadmin.conf yazarak içerisine şu kodları ekleyelim.

 

# Web application to manage MySQL
#
#
# Order Deny,Allow
# Deny from all
# Allow from 127.0.0.1
#
Alias /phpmyadmin /usr/share/phpmyadmin
Alias /phpMyAdmin /usr/share/phpmyadmin
Alias /mysqladmin /usr/share/phpmyadmin

 

service httpd restart yazalım ve apache’yi restart edelim.

 

 

 

screen’lerimizide yükleyelim tamamlansın yum install screen yazarak bitmesini bekleyelim.

 

 

 

şuanda screen kurulumu tamamlandı ve tekrar apache’ye restart edelim ve şuanda php, apache, mysql ve phpmyadmin kurulumu tamamlandı.

 

 

 

Şuanda tüm kurulumlar tamamlandı ve son olarak ekran görüntüleri 🙂 kendinize iyi bakın…