Reklam

HTML, HTML5

HTML5 Local Storage Nedir?

Nedir bu HTML Local Storage?

Yerel depolama birimleri ile web uygulamaları, kullanıcı tarayıcısına yerel olarak veri depolayabilir.

HTML5’den önce, uygulama verisi, her sunucu isteğinde bulunan çerezlerde saklanmalıdır. Yerel saklama daha güvenlidir ve web sitesi performansını etkilemeden yerel olarak çok miktarda veri depolanabilir.

Tanımlama bilgilerinin aksine, depolama alanı sınırı çok daha büyük (en az 5MB) ve bilgiler hiçbir zaman sunucuya aktarılmıyor.

Yerel depolama, kaynak başına (alan adı ve protokol başına). Bir kaynaktan gelen tüm sayfalar aynı verileri depolayabilir ve bunlara erişebilir.

 

Hangi Tarayıcılar Desteklemektedir?

Google Chrome 4.0 ve üzeri, Microsoft Edge 8.0 ve üzeri, Mozilla Firefox 3.5 ve üzeri, Safari 4.0 ve üzeri son olarak ise Opera 11.5 ve üzeri sürümlerini desteklemektedir.

 

HTML Yerel Depolama Nesneleri

HTML yerel depolama birimi, müşteriye veri depolamak için iki nesne sağlar:

  • Window.localStorage – son kullanma tarihi olmayan verileri depolar
  • Window.sessionStorage – bir oturum için verileri saklar (tarayıcı sekmesi kapatıldığında veri kaybolur)

Yerel saklama alanını kullanmadan önce, localStorage ve sessionStorage için tarayıcı desteğini kontrol edin:

Yerel Depolama Nesnesi (localStorage):

Yerel Depolama alanı nesnesi, son kullanma tarihi olmayan verileri depolar. Tarayıcı kapatıldığında veriler silinmez ve ertesi gün, hafta veya yılda kullanılabilir.

ya da

“name” öğesini silmek için aşağıdaki söz dizimini kullanabilirsiniz.

Not: Değerler daima dizeler halinde saklanır. Gerektiğinde bunları başka bir biçime dönüştürmeyi unutmayın!

Aşağıdaki örnek, bir kullanıcının bir düğmeyi tıklama sayısını sayar. Bu kodda, sayacı artırabilmek için değer dizesi bir sayıya dönüştürülür:

Oturum Depolama Alanı Nesnesi (sessionStorage):

SessionStorage nesnesi, yalnızca bir oturum için verileri saklaması dışında localStorage nesnesine eşittir. Kullanıcı, belirli tarayıcı sekmesini kapattığında veriler silinir.

Aşağıdaki örnek, bir kullanıcının bir butona tıkladığı sayıyı geçerli oturumda sayar:

Previous Post Next Post

You Might Also Like

No Comments

Bir Cevap Yazın