Reklam

OOP, PHP

Kalıtım (Miras) Yoluyla Sınıfları Genişletme (Inheritance)

Kalıtım konusu; nesne yönelimli programlamanın en önemli konularından birisidir. Kalıtım yoluyla bir nesneden başka nesneler türetilebilir. Türeyen sınıflar, türedikleri sınıfların özelliklerini ve metotlarını kullanabilir. Yalnız bir şartla, gizliliğin private olmaması gerekmektedir. Bu sınıftan kalıtım yoluyla özellik ve metotları kullanmak için extends deyimi kullanılır.

Yukarıdaki örnekte isimler isimli bir sınıf oluşturuldu ve public anahtar sözcüğü ile ad, soyad özelliklerine ve Yaz metoduna sahip. Bu sınıftan extends anahtar sözcüğü ile notlar sınıfı türetilmiş. notlar sınıfı isimler sınıfında var olan özellik ve metotları kullanabilme hakkına sahiptir.

Ayrıca notlar sınıfı içinde bir başka özellik ve metod daha tanımladık. Böylece notlar sınıfının ad, soyad ve not isimli 3 adet özelliği, Yaz ve NotYaz isimli 2 adet metodu olmuştur. Ekrana çıktı verdiğimizde ise şöyle bir çıktı alacağız.

Beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim.

Previous Post Next Post

You Might Also Like

No Comments

Bir Cevap Yazın