Reklam

PHP

Regex Nedir? (Düzenli İfadeler)

Regex bir metin içerisinde belli kurallar çerçevesinde alt metinler elde etmek için kullanılır. Bu regex olayı string veri tiplerinden oluşmaktadır ve oluşan verilerin tipleri ise string olarak görebilirsiniz. Bir metnin orjinal ve değiştirilmiş halini bu regexler sayesinde görebilirsiniz.

Regex üzerinde kullanılan özel karakterler ve etkileri:

“.” Karakteri

Tek bir karakteri temsil eder(yeni satır karakteri hariç). “CSharp.edir” şeklindeki bir desen CSharpnedir, CSharpNedir, CSharpSedir, CSharp3edir gibi stringleri döndürebilir.

“[]” Karakterleri

Bir arrayi yada aralığı temsil eder.
“CSharp[SNY]edir” deseni, CSharpSedir, CSharpNedir ve CSharpYedir stringlerini döndürür.
“CSharp[a-z]edir” şeklindeki kullanım aralık belirtmeye yarar.
“CSharp[0-9]edir” şeklindeki kılanlım ise sayısal aralık belirtmeye yarar.

“?” Karakteri

Kendinden önceki karakterin stringte olması yada olmamasını sağlar.
“CSharpn?edir” deseni CSharpedir yada CSharpnedir döndürür.

“\” Karakteri

Kendinden sonraki özel karakterin stringe dahil edilmesini sağlar.
“CSharpnedir\?” deseni CSharpnedir? Stringini döndürür. (Eğer “\” karakterini kullanmamış olsaydık CSharpnedi yada CSharpnedir dönerdi.)

“*” Karakteri

Kendinden önceki karakterin yada stringin hiç olmaması yada istediği sayıda olmasını sağlar.
“CSharpnedir*” deseni, CSharpnedi, CSharpnedir, CSharpnedirr, CSharpnedirrr, … döndürür. “CSharp(nedir)*” deseni ise CSharp, CSharpnedir, CSharpnedirnedir, … döndürür.

“{}” Karakterleri

Kendinden önce gelen karakterin belirtilen sayıda tekrar etmesini sağlar.
“C{4}Sharpnedir” deseni, CCCCSharpnedir stringini döndürür.

“^” Karakteri

Satır başını ifade eder.
“^CSharpnedir” deseni, satır başında “CSharpnedir” stringi varsa bunu döndürür.

“$” Karakteri

Satır sonunu ifade eder.
“CSharpnedir$” deseni, satır sonunda “CSharpnedir” stringi varsa bunu döndürür.

Previous Post Next Post

You Might Also Like

No Comments

Bir Cevap Yazın