Reklam

Browsing Tag

multi toggle

JQuery

Javascript Multi Toggle

Javascript üzerinde birden fazla aynı class’a sahip div’leri toggle ile aç kapat yapmak istersek birazdan size göstereceğim yöntemi kullanabilirsiniz.

<body><div id="orhan"></div>
<div id="orhan"></div></body>

Şimdi vereceğim kodlar ise Javascript kodlarıdır lütfen doğru yerlere yerleştiriniz.

 $('body #orhan').toggle(); 

Yukarıda gördüğünüz şekilde tüm orhan’a ait divleri kapatabilirsiniz tek yaptığımız şey bir üst div’i yada tag’ı seçmek olacaktır.