Reklam

Browsing Tag

parametreli kurucu metotlar

OOP, PHP

Parametreli Kurucu Metotlar – OOP

Sınıf özelliklerine ilk değer verebiliyoruz. Ama öyle bir an gelir ki bu ilk değer yerine başka bir değeri alarak sınıfın başlatılmasını isteyebilirsiniz. Bu durumda kurucu metotlara bir takım parametreler vererek özelliklerin değerlerini değiştirebilirsiniz.

<?php

class ilkSinif {

public $ad = 'Orhan';

public $soyad = 'Bahar';

function __construct($isim = NULL){

if($isim != NULL)

$this->ad = $isim;

}

function ekranaYaz(){

echo $this->ad." ".$this->soyad;

}

}

$nesne = new ilkSinif('OrhanBHR');

$nesne->ekranaYaz();

?>

Yukarıdaki sınıf, iki adet ilk değerleri verilmiş özelliğe sahiptir. $ad isimli özelliğin değeri Orhan ve $soyad isimli özelliğin değeri ise Bahar olarak belirtilmiş. Kurucu fonksiyon ise bir adet parametre alıyor. Eğer bu parametre değeri boş geçilmemiş ise, sınıfa ait ad isimli özelliğin değeri değiştiriliyor.

 

Sınıfı örneklerken dikkat ederseniz OrhanBHR değerini de gönderdik. Böylece kurucu fonksiyon içinde bir özelliğin değeri değiştirilecek. Test etmek için ekranaYaz() metodu çalıştırıldığında, gerçekten de ekrana Orhan Bahar yerine OrhanBHR Bahar yazdığını göreceksiniz.