Reklam

Browsing Tag

pdo ile veritabanına bağlanma

Genel

PDO ile Veritabanına Bağlanma

PDO eklentisini kullanarak, bölüm başında desteklediği tüm veritabanı sürücülerine kolayca bağlanabilirsiniz. PHP dili için genellikle MySQL kullanıldığından ve kitaptaki uygulamalarında da MySQL kullanıldığı için yine MySQL sürücüsünü kullanacağım. Farklı sürücü kullanmak isterseniz, bağlantı deyimini sürücüye uygun olarak girmeniz gerekmektedir.

<?php

try {

$host = 'mysql:host=localhost;dbname=pdo_orhanbhr';

$user = 'username';

$pass = 'password';

$pdo = new PDO($host, $user, $pass);

$pdo->exec('SET CHARSET UTF8');

echo "PDO bağlantı objesi oluşturuldu.";

} catch(PDOException $e){

die('Bağlantı Kurulamadı :  '. $e->getMessage());

exit;

}

?>

Yukarıdaki örnek bağlantı şemasında bağlantı için gerekli olan $host,$user ve $pass değişkenlerini veritabanı bilgilerinize göre değiştirmeniz gerekmektedir. PDO eklentisini kullanarak veritabanı ile bağlantı kurmak isterseniz, bunu PDO sınıfının kurucu metodunu kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Örnekleme esnasında veritabanı bilgilerinizi parametre olarak göndererek yeni bir bağlantı oluşturduktan sonra PDO::exec() metodu ile bir SQL deyimi çalıştırabilirsiniz. Örnekte, veritabanı karakter kümesi UTF8 olarak ayarladık.