Reklam

Browsing Tag

php database bağlantı class’ı

Genel, Kodlar, Library (lab), OOP, PHP

DB Bağlantı Class’ı (OOP)

Merhaba Arkadaşlar,

Sizler için ufak birşey hazırladım kullanımı basit olur CLASS kodlama yapan arkadaşlara güzel bir class olacağını düşünüyorum…

<?php
	
	header("Content-type: text/html; charset=utf-8");

	class DB {
		
		protected $conn = false;
		private $server, $user, $password, $db;
		
		public function __construct($server, $user, $password, $db){
			$this->server = $server;
			$this->user = $user;
			$this->password = $password;
			$this->db = $db;
			$this->open();	
		}
		
		public function open(){
			$this->conn = mysql_connect($this->server, $this->user, $this->password);
			if(!$this->conn){
				echo "MySQL ile Bağlantı Kurulamadı!..";
				return false;
			}
			$this->db = mysql_select_db($this->db, $this->conn);
			if(!$this->db){
				echo "Veritabanı ile Bağlantı Kurulamadı!..";
				return false;
			}
		}
		
		public function __sleep(){
			mysql_close($this->conn);
			$this->conn = false;
			return array('server', 'user', 'password', 'db');
		}
		
		public function __wakeup(){
			$this->open();
		}
		
		public function __desctruct(){
			if($this->conn){
				mysql_close($this->conn);
				$this->conn = null;
			}
		}
		
	}
	
	
	$db = new DB('localhost', 'db_isim', 'db_şifre', 'db_adi');
?>