Reklam

Browsing Tag

php oop

Genel, Günlük Rutinler, OOP, PHP

PHP OOP Dersleri #2

Merhaba Arkadaşlar,

OOP Kategorisi için hazırlamış olduğum OOP Dersleri eğitim setinin ikinci kısmını yüklemiş bulunmaktayım devamı gelecektir. Hepinize destekleri için teşekkür ederim…

OOP, PHP

Kalıtım (Miras) Yoluyla Sınıfları Genişletme (Inheritance)

Kalıtım konusu; nesne yönelimli programlamanın en önemli konularından birisidir. Kalıtım yoluyla bir nesneden başka nesneler türetilebilir. Türeyen sınıflar, türedikleri sınıfların özelliklerini ve metotlarını kullanabilir. Yalnız bir şartla, gizliliğin private olmaması gerekmektedir. Bu sınıftan kalıtım yoluyla özellik ve metotları kullanmak için extends deyimi kullanılır.

<?php

class  isimler {
public $ad;
public $soyad;
public function Yaz(){
echo $this->ad.' '.$this->soyad.'<br />';
}

class notlar extends isimler {
public $not;
public function NotYaz(){
echo 'Notu : '.$this->not.'<br />';
}
}

$isim = new isimler();
$isim->ad = 'Orhan';
$isim->soyad = 'BAHAR';
$isim->not = '99';
$isim->Yaz();
$isim->NotYaz();

?>

Yukarıdaki örnekte isimler isimli bir sınıf oluşturuldu ve public anahtar sözcüğü ile ad, soyad özelliklerine ve Yaz metoduna sahip. Bu sınıftan extends anahtar sözcüğü ile notlar sınıfı türetilmiş. notlar sınıfı isimler sınıfında var olan özellik ve metotları kullanabilme hakkına sahiptir.

Ayrıca notlar sınıfı içinde bir başka özellik ve metod daha tanımladık. Böylece notlar sınıfının ad, soyad ve not isimli 3 adet özelliği, Yaz ve NotYaz isimli 2 adet metodu olmuştur. Ekrana çıktı verdiğimizde ise şöyle bir çıktı alacağız.

Orhan BAHAR
Notu : 99

Beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim.