Reklam

Browsing Tag

PHP’de Önemli Kurallar

PHP

PHP’de Önemli Kurallar

Her programlama dilinde olduğu gibi PHP dilinde de değişken tanımlamak için bazı kurallara uymanız beklenmektedir. Bu kurallar şöyledir;

 

 

Değişkenler mutlaka $ (dolar) işareti ile başlamalıdır. Bu işaret ile tanımlanan şeyin bir değişken olduğu belirtilir.

Tüm değişken, sabit ve diğer tanımlamalar İngilizce karakterlerden, sayılardan ve _ (alt çizgi) karakterinden oluşabilir.

Tüm değişken, sabit ve diğer tanımlamalar bir sayı ile başlayamaz ve aslat boşluk karakteri içeremez.

Sabit, fonksiyon ve sınıf isimleri PHP yorumlayıcısı tarafından yasaklanan sınıf isimleri ve ön tanımlı sabitlere verilen isimlerdir. (M_PI, file, class, function gibi isimler kullanılamaz.)

Değişkenler büyük küçük harflere karşı duyarlıdır. $ad değişkeni ile $Ad veya $AD değişkeni birbirinden farklı olarak yorumlanmaktadır. Dolayısıyla değişkenler tanımlandığı şekilde kullanılmalıdır.