Reklam

Browsing Tag

sabit

PHP

Sabit ve Değişken Tanımlama Kuralları

Her programlama dilinde olduğu gibi PHP dilinde de değişken tanımlamak için bazı kurallara uymanız beklenmektedir. Bu kurallar;

Değişkenler mutlaka $(dolar) işareti ile başlamalıdır. Bu işaret ile tanımlanan şeyin bir değişken olduğu belirtilir.

Tüm değişken, sabit ve diğer tanımlamalar bir sayı ile başlayamaz ve asla boşluk içeremez.

Tüm değişken ve sabit tanımlamalar İngilizce karakterlerden, sayılardan ve _(alt çizgi) karakterinden oluşabilir.

Sabit, fonksiyon ve sınıf isimleri PHP yrumlayıcısı tarafından yasaklanan isimleri kullanamaz. Bu yasaklanan isimler PHP tarafından kullanılan fonksiyon, sınıf isimleri ve ön tanımlı sabitlere verilen isimlerdir. (M_PI, file, class, function gibi isimler kullanılamaz.)

Değişkenler büyük küçük harflere karşı duyarlıdır. $ad değişkeni ile $Ad ve $AD değişkeni birbirinden farklı olarak yorumlanmaktadır. Dolayısıyla değişkenler tanımlandığı şekilde kullanılmalıdır.