Reklam

Browsing Tag

Sınıf Çağırma (Örnekleme) – OOP

OOP, PHP

Sınıf Çağırma (Örnekleme) – OOP

Bir sınıf çağırmak için new anahtar sözcüğü kullanılır. Aslında sınıfların bir çeşit veri türü olduğunu düşünürsek, çağırdığımız sınıf tipinde bir değişken tanımlıyoruz diyebiliriz.

 

Bir önceki örnekteki ilkSinif adıyla sınıf oluşturulmuştur. Bu sınıfı çağırmak için aşağıdaki komut kullanılır.


<?php

$nesne = new ilkSinif();

?>

 

Yukarıda yer alan kodları sınıfın hemen altına yazarak tanımladığınız sınıftan bir örnek alabilirsiniz. Sınıftan örnek aldıktan sonra erişim izni olan özellik ve metotları kullanabiliriz. Erişim izinleri hakkında detaylı bilgiyi ileride öğreneceğiz. Sınıf özellikeri $isim olarak tanımlansa da bu özelliği dışarıdan kullanırken $nesne->$isim olarak değil, $nesne->isim olarak (dikka, dolar işareti yok) kullanmanız gerekmektedir.


<?php

$nesne = ilkSinif();

$nesne->isim 'Orhan';

echo $nesne->merhaba();

?>

Yukarıdaki örnekte değişkenin içinde tanımlanan isim özelliğine Orhan değeri yükleniyor ve ine değişken içinde iznimiz olan merhaba isimli metodu çalıştırıyoruz.