Reklam

Browsing Tag

temel kavramlar

OOP, PHP

Temel Kavramlar – OOP

Nesneler, kendi içinde tanımlanan değişken ve fonksiyonlardan oluşur. Bir nesne içinde tanımlanan değişkene özellik, nesneye ait fonksiyonlara ise davranış veya metod adı verilir. Sınıfın üyesi olarak ifade edildiğinde ise özellik veya metod olabilir.