Reklam

Browsing Tag

traits

PHP

Traits Nedir ?

PHP dilinde nesneye yönelik programlamada ciddi gelişmeler olmaya başladı. 1 Mart 2012 tarihinde duyurulan PHP 5.4 sürümünde bizleri yeni bir kavram beklemektedir, Traits. Bu ifadenin dilimizdeki karşılığı özellikler olarak ifade edilebilir.

 

C ve Java gibi dillerde extends deyimi ile birden fazla sınıftan kalıtım yoluyla miras alınarak yeni sınıflar türetilebilmekte. Fakat PHP dili kalıtım yoluyla birden fazla sınıftan miras alınmasına izin vermiyordu, daha doğru ifadeyle bunu karşılayamıyordu. Bu sorunu ortadan kaldırmak için yeni sürüm ile birlikte Trait yapısı oluşturuldu. Trait, aynı sınıflarda olduğu gibi tanımlanan fakat kendi başlarına hiçbir anlam ifade etmeyen yapılardır. Bu yapı sınıflar ile birlikte kullanıldığında anlamlı olmaktadır. Kısa özet halinde Trait kavramını açıkladıktan sonra yeteneklerini anlamaya çalışalım.