Reklam

Browsing Tag

zend kurulumu

Linux, PHP

PHP 5.3 için Zend (Zend Guard Loader) ve Ioncube Kurulumu

Otomatik Zend Kurulum İçin:

curl -s http://www.atomicorp.com/installers/atomic.sh | sh
yum -y install php-zend-guard-loader
yum -y install php-ioncube-loader
/etc/init.d/httpd restart


Manuel Zend Dosyalarını indirme ve yerine atma:

wget http://downloads.zend.com/guard/5.5.0/ZendGuardLoader-php-5.3-linux-glibc23-i386.tar.gz
tar -zxvf ZendGuardLoader-php-5.3-linux-glibc23-i386.tar.gz
mkdir /usr/local/Zend/
mv ZendGuardLoader-php-5.3-linux-glibc23-i386/php-5.3.x/ZendGuardLoader.so /usr/local/Zend/

Ioncube Dosyalarını indirme ve yerine atma:

wget http://downloads2.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz
tar -zxvf ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz
mkdir /usr/local/ioncube
mv ioncube/* /usr/local/ioncube/

php.ini Ayarlarını yapma:

nano /etc/php.ini

üstdeki komut ile php.ini dosyasını açalım ve en altına bunları yazalım:

[Zend]
zend_extension=/usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.3.so
zend_extension_ts=/usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.3_ts.so
zend_extension=/usr/local/Zend/ZendGuardLoader.so
zend_loader.enable=1

Apacheyi yeniden başlatalım:

/etc/init.d/httpd restart

Yüklemenin başarılı olup olmadıgını kontrol edelim:

php -v

yukarıdaki komut ile Zend ve Ioncube yüklemelerini, sürümlerini görebilirsiniz. Çıktı alttaki gibi olacaktır.

PHP 5.3.3 (cli) (built: Mar 30 2011 13:51:41)
Copyright (c) 1997-2010 The PHP Group
Zend Engine v2.3.0, Copyright (c) 1998-2010 Zend Technologies
with the ionCube PHP Loader v4.0.12, Copyright (c) 2002-2011, by ionCube Ltd., and
with Zend Guard Loader v3.3, Copyright (c) 1998-2010, by Zend Technologies