Reklam

Genel

Yazılım Projelerinde Başarılı Olma Olasılığı Nedir?

Yazılım Projesinin Büyüklüğü Başarıya Etki Eder Mi?

Yazılım projelerinde temel amaç sistemin akıcı olarak çalışmasıdır. Akıcı olarak çalışabilen bir sistemin aynı zaman da hatada vermemesi gerekir. Eğer geliştirilen bir sistem hem akıcı hem de hata vermeden çalışıyorsa o sistem başarılıdır denebilir. Fakat genel olarak bakıldığında yazılım projelerinde başarılı olma olasılığı nedir? Sorusu irdelenmesi gerekirse yazılım projelerinin kullanıcılara ne vaat ettiğine ve vaat ettiklerinin yapılabilirliğine bakılması gerekir. Özetle yazılım projelerinin büyüklüğü başarıya etki etmemektedir. Günümüzde yazılım projelerinin bazıları basit olmasına rağmen başarı yakalamaktadır. Fakat bazı büyük çaplı projeler hatalarını çözüme kavuşturmadıkları için halen başarıya ulaşamamaktadır.

Yazılım Projesi Nasıl Başarılı Olur?

Geliştirilen proje ne kadar büyük olursa olsun yazılım projelerinde başarılı olma olasılığı nedir? Sorusu yazılımcılara sorulduğunda verilecek tek cevap “Kullanıcıların inisiyatifi” olur. Biraz öncede söylenildiği gibi yazılım projelerinin neredeyse hepsi kullanıcıların hizmetine sunulur ya da insanlara yardım edebilmesi için geliştirilir. Buna benzer nedenlerden dolayı yazılım projelerinde dikkat edilen unsur kullanıcı olursa o projenin başarılı olma olasılığı ciddi derece de yükselmektedir. Fakat yine biraz öncede sizlere aktarıldığı gibi kullanıcı hizmetine sunulacak bir yazılım projesinin, kullanıcıların işlerini kolaylaştıracağı yerde daha zor bir hale getirmesi yazılım projesinin başarı kaybetmesine neden olacaktır.

Makale boyunca yazılanların dışında yazılım projelerinde başarılı olma olasılığı nedir? Sorusuna verilecek bir adet cevap daha bulunmaktadır. Yazılım projelerinde akıcılık ve hatasızlık önemlidir. Yazılımcıların, projeyi kullanıcıların rahatsızlık duymadan sık sık kullanabileceği hale getirilmesi gerekir. Eğer geliştirilen bir yazılım projesi ihtiyaçları karşılıyorsa ya da kullanıcıları eğlendirebiliyorsa o projeye “başarılıdır” denilebilir.

Yazılım Projelerinin Geliştirilme Aşaması

Bazı yazılım projeleri büyük çapta oldukları için sayıca fazla yazılımcılar tarafından geliştirilmelidir. Aynı proje üzerinde çalışan farklı yazılımcılar birbirleri ile uyum içerisinde çalışabilmelidir. Bu kurala uyarak geliştirilen projeler başarıyı kolayca sağlayabilmektedirler.

Previous Post Next Post

You Might Also Like

No Comments

Bir Cevap Yazın